Jakość powietrza stanowi jeden z najważniejszych tematów z zakresu ochrony środowiska. Obecnie poziom skażenia powietrza szczególnie w rozwiniętych krajach jest niezwykle wysoki. Nasz kraj w na tle pozostałych państw należących do UE zajmuje wysokie miejsce w rankingu spośród najbardziej zanieczyszczonych! Warto zatem stale monitorować jakość powietrza.

Badanie jakości powietrza – jak przeprowadza się?

Badanie jakości powietrza można wykonać na kilka sposobów. Spośród licznych metod można wskazać na pomiary automatyczne ciągłe, pomiary manualne cykliczne, pomiary manualne ciągłe albo pomiary wskaźnikowe pasywne, jak również modelowanie matematyczne oraz obiektywne metody szacowania. Wybierając automatyczny sposób, należy zastosować miernik, dzięki któremu można na bieżąco mierzyć stężenie zanieczyszczeń. To pozwala na przekazywanie pomiarów online oraz informowanie o bieżącym stanie na wszelkich portalach inspekcji ochrony środowiska, na których dane są często aktualizowane.

W jakim celu bada się jakość powietrza?

Badanie jakości powietrza pozwala dokonać oceny poziomu substancji znajdujących się w powietrzu głównie ze względy na ochronę ludzkiego zdrowia i roślin. Priorytetowo przeprowadza je WIOŚ w tych strefach, w których odnotowano potencjalne przekroczenie poziomu stężenia zanieczyszczenia. Sprawdzając jaka jest jakość powietrza w danej lokalizacji można ustrzec się np. przed smogiem wywołującym głównie złe samopoczucie i kaszel. Wyniki przeprowadzanych badań są bardzo ważne, dlatego że groźne zanieczyszczenia powietrza mogą przyczyniać się nawet do skrócenia średniej długości życia społeczeństwa.

Podsumowanie

Monitoring powietrza wpływa na wprowadzenie pewnych zmian, dzięki którym w przyszłości będzie można oddychać pełną piersią o każdej porze roku. Na podstawie zgromadzonych danych, a następnie przeprowadzeniu ich analizy można wprowadzać działania, aby pokonać tego złego przeciwnika.

Badania jakości powietrza przeprowadzano już w ubiegłym wieku. Pomimo tego, że w dzisiejszych czasach, kiedy mamy dostęp do bardziej zaawansowanej technologii, dalej ciężko jest poradzić sobie z zanieczyszczeniem powietrza. Można dostrzec, że smog przyczynia się do coraz większej ilości zgonów niemal na całym świecie. W okresie zimowym normy są szczególnie przekraczane. Najlepiej byłoby zatem wychodzić na zewnątrz w masce, aby uniknąć uporczywego kaszlu. Pomiar jakości powietrza w miastach również nie jest zadowalający. Na szczęście specjaliści nieustannie pracują nad tą koncepcją.

Dodaj komentarz